top of page

Chicago Society St. Josephs ...

A "St. Joseph" is chosen just prior to Lent at our Śledź every year from among the Society's membership to act as a sort of Chaplain for the next twelve months.

1971   Joseph Zukowski

1972   Chester Grabowski, Sr.

1973   Marion Kudlick, Sr.

1974   Stanley Olech

1975   Stanley Zydlo

1976   Judge Thaddeus Adesko

1977   Joseph Perry-Puzyrewski

1978   Dr. Mitchell Kaminski

1979   Dr. Henry Birch

1980   Caesar Kaftanski

1981   Stanley Richards

1982   Walter Mieczynski

1983   Dr. John Kalin

1984   Edmund Novak, Sr.

1985   Eugene Plack

1986   Dr. Frank Brzezinski

1987   Walter Piasecki

1988   Bruno Loris, Sr.

1989  Chet Hajduk

1990   Kazimierz Swierz

1991  Bruno Puszynski

1992  John Slowik

1993  Edward Greene-Zielinski

1994   Henry Szadziewicz

1995   Romuald Matuszczak

1996   James Kulze

1997   Dennis Birch

1998   I. George Kosinski

1999   William Powell

2000   Edwin P. Stefanowicz, Sr.

2001   Edward S. Pilarski

2002   Theodore L. Lipkowski

2003   Frank Gondela

2004   Andrew Batorski

2005   Frank Czaja

2006   Ronald Olech

2007   Casey Baczynski

2008   Roman "Pete" Piotrowski

2009   Charles Cwiakala

2010   Mark Orwat

2011   Walter Piecewicz

2012   Frederick Koziol

2013   Kenneth Gill

2014   Charles A. Komosa

2015   Ryszard Jadczak

2016   John Cieslik

2017   Ted Makarewicz

2018   Peter Dykas

2019   Christopher Grzadziel

2020   Andrew Haszlakiewicz

2021-22   Terry Przybylski

bottom of page